Dato: 
03/03/2016 - 19:00
Tidspunkt og varighed: 
19:00 til 21:30
Sted: 
Auditoriet, Aarhus Universitetshospital Risskov, Skovagervej, 8240 Risskov
Arrangør: 
Jydsk Medicinsk Selskab
Pris: 
Gratis
Beskrivelse: 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 »Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen« ofte kaldet »Akutrapporten«. I rapporten blev der bl.a. stillet krav til befolkningsgrundlag og til 24 timers tilstedeværelsesvagt for en række lægelige specialer for at et givet hospital kunne opnå funktion og betegnelse som Akuthospital.

Siden er der sket en omfattende omorganisering af det akutte medicinske beredskab i Danmark både præhospitalt og på hospitalerne. Der er bl.a. etableret 21 fælles akutmodtagelser »FAM« og sådanne planlægges også på de kommende »Supersygehuse«. Dette til trods for at hverken betegnelsen eller beskrivelsen af FAM fremgik af ovenstående rapport. Der er etableret en betydende forskningsaktivitet, samt lægelig uddannelse og efteruddannelse fagområdet akutmedicin og der er fremsat ønske om oprettelse af et egentligt speciale i akutmedicin.