Dato: 
31/10/2016 - 14:00
Tidspunkt og varighed: 
14.00-17.00
Sted: 
Odense
Arrangør: 
Danske Regioner
Pris: 
gratis
Beskrivelse: 

Bedre forløbscompliance læringsnetværk

I er hermed inviteret med i det nye forløbscompliance læringsnetværk. Det er et hurtigt arbejdende dedikeret netværk, som har til formål at afdække initiativer, erfaringsudveksle og hjælpe hinanden med at implementere tiltag, der kan bidrage til, at borgerne bedre kan følge deres behandlingsforløb.

Planen er, at netværket skal mødes 3 gange. Første møde allerede mandag den 31. oktober i Odense kl. 14-17 på auditoriet i Odense Adelige Jomfru Kloster, Albanitov.

Det endelige program bliver meldt tilbage til jer, der tilmelder sig. De efterfølgende to netværksmøder tænkes at blive afholdt i henholdsvis november 2016 og januar 2017 på sites, hvor nogle af jer netværksmedlemmer har erfaringer, der kan læres af.

Formålet er med erfaringsnetværket er, at aktørerne får mulighed for at hjælpe hinanden med at implementere de tiltag, der har positiv effekt på at forbedre forløbscompliance. Desuden er netværkets rolle at udarbejde en ”one-pager” med handlingsorienterede anbefalinger til, hvordan alle kan bruge de erhvervede erfaringer til at forbedre forløbscompliance og stimulere fremmøde.

Tanken er derfor, at vi i netværket vil arbejde med et bredt spektrum af redskaber, afhængig af jeres ønsker og erfaringer. Det kan være nudging, kommunikation, planlægning, kultur, teknik og organisation.

 

Baggrunden for initiativet er flere og heriblandt, at der aktuelt pågår et fælles forskningsprojekt, der afprøver effekten af gebyr ved udeblivelser. Danske Regioner, de 5 regioner og Danske Patienter har indgået partnerskabsprojekt Bedre forløbscompliance under Borgernes Sundhedsvæsen. Bedre Forløbscompliance har til hensigt at afprøve, undersøge og erfaringsudveksle mellem afdelinger omkring tiltag, der med mere positiv incitament [end gebyr for udeblivelse] kan stimulere, at borgeren følger sit behandlingsforløb.

 

Sandsynligheden for, at borgeren følger sit behandlingsforløb kan fx stimuleres ved at

  1. sikre, at behandlingen og flowet bliver bedre og opleves bedre for den enkelte
  2. styrke sandsynligheden for, at borgeren husker/ønsker/har mulighed for/får værdi af/styrker handlekraften til at følge sit behandlingsforløb
  3. sikre at borgeren har tilgængelighed til dialog med sundhedsvæsenet, hvis helbred eller andet ændrer sig, så der er behov for dialog om eventuelt revideret forløb, forventninger eller lignende.
  4. reducere borgerens alternativomkostninger, fx

Ved Pitstop-koordinering: hvordan sikres, at en kommende aftale bliver koordineret med eventuelle øvrige aftaler, som borgerne har i udsigt i sundhedsvæsenet

Ved indtænkning af transport, pasning af børn/dyr, job, uddannelse og andre forpligtelser samt andre værdiskabende aktiviteter: Kan behandlingsaftalen planlægges, så den har færrest mulige transportomkostninger for borgeren (kan behandlingen foregå digitalt – skrifteligt, mundtligt eller per video i stedet, hvis ikke kan det være på et tidspunkt, hvor det er nemt at få offentlig tranport eller der er samkørsels-mulighed eller lignende)

Der kan være mange veje til de forskellige delelementer, nogle kan være målrettet borgerne, nogle kan være målrettet de sundhedsfaglige og nogle kan være målrettet organisationen, teknikken eller noget helt andet.

 

Grunden til, at I er inviteret med i netværket, skyldes, at I arbejder med, har erfaringer med eller ambitioner om at lave indsatser i forhold til eksempelvis nogle af følgende områder: Fleksible ambulatorier, fælles beslutningstagning, bedre forventningsafstemning, respekt af borgernes tid, tilpasse behandlingsforløb til det individuelle behov, reducere udeblivelser, styrke fremmøde, sikre god tilgængelighed for borgerne eller særlig opmærksomhed på udsatte borgere eller styrke sundhed.

 

Tilmelding til netværket og til første netværksmøde sker ved at sende svar på følgende spørgsmål til Trine Petersen, Danske Regioner, tpe@regioner.dk, tlf. 3529 8226 så længe, der stadig er ledige pladser. Tilmeldingen er endelig, når den er bekræftet af Danske Regioner.

  1. Hvem er deltager-teamet
  2. Hvor har I noget, som andre kan lære af/styrker i forhold til at forbedre forløbscompliance? Vil I have mulighed for – og interesse for at være vært for netværksbesøg 2 (november 2016) eller netværksbesøg 3 (januar 2017)?
  3. På hvilke områder vil I gerne tilegne jer viden med henblik på at styrke forløbscompliance

 

Formålet med netværket er

  • at understøtte, at gode metoder til at stimulere bedre forløbscompliance bliver spredt på tværs
  • at udarbejde nogle handlingsorienterede anbefalinger til de aktører i sundhedsvæsenet, der ikke er med i processen initialt, men som senere ønsker at arbejde med området
  • at understøtte konkrete forbedringer omkring forløbscompliance

 

Første netværksmøde med henblik på at forbedre forløbscompliance

Foreløbige program til mandag den 31. oktober 2016 kl. 14-17

Odense Adelige Jomfru Kloster, Albanitov

Tidspunkt

Emne

14-14.30

Præsentationsrunde og læringsbuffet

14.30-14.45

Kort om videnspredning samt forslag til ”videnskabsbutikken” v/NN

14.30-15.45

Generelle principper for forståelse og håndtering af sårbare borgere i sundhedsvæsenet -

generaliserbare erfaringer fra indvandrermedicinsk klinik i Region Syddanmark v/ Morten Sodemann

15.45-16.00

Pause

16.00-16.10

Spredningscafé 1 (på baggrund af den information, som netværksmedlemmerne har indsendt ved tilmelding)

2-4 parallelsessioner

16.10-16.15

Gå til café 2

16.15-16.25

Spredningscafe 2 (på baggrund af den information, som netværksmedlemmerne har indsendt ved tilmelding)

2-4 parallelsessioner

16.25-16.30

Gå til café 3

16.30-16.40

Spredningscafé 3 (på baggrund af den information, som netværksmedlemmerne har indsendt ved tilmelding)

2-4 parallelsessioner

16.40-16.45

Vi samles igen

16.45-17.00

Drøftelse af roller, ansvar og opgaver frem til næste læringsseminar og ønsker til næste læringsseminar

17.00

På gensyn og udlevering af madpakke til hjemturen

 

Ambitionen er endvidere at prøve at få nogle universitets-undervisere tilknyttet netværket for i givet fald at kunne hjælpe netværksdeltagerne med at afprøve forskellige tiltag og få nogle specialestuderende eller lignende tilknyttet med henblik på at få hjælp til bearbejde og analysere eventuelle resultater, processer eller lignende.