Manifest

Hvem står bag VIS.dk, og hvad er formålet?
VIS.dk er skabt i 2011 af Danske Regioner og de fem regioner. VIS.dk er hele sundhedsvæsenets portal, hvor alle der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet kan dele viden. Hensigten med portalen er at gøre det nemmere og mere attraktivt at dele idéer, erfaringer og resultater på tværs af sygehuse, sektorer og faggrupper. 

Portalen medvirker til, at lokal viden bliver synliggjort over hele landet. Så man kan lære af hinanden, og så erfaringerne fra det ene sted i højere grad kan blive genbrugt et andet sted. I sidste ende kan en mere effektiv videnspredning skabe bedre kvalitet, mere tilfredse patienter, gladere medarbejdere og mindre spild.

VIS.dk drives af Danske Regioners enhed Videnspredning i Sundhedsvæsenet – forkortet ViS.

Hvad kan man på VIS.dk?
På VIS.dk kan man både efterlyse viden og lægge sin egen viden ud til glæde for andre. Man kan også finde relevante fagpersoner og netværk, der deler samme faglige interesser som én selv. 

Alle brugere, der har oprettet en profil, har mulighed for at skrive videnkort, svare på efterlysninger, oprette nye netværk og skrive kommentarer og indlæg. Man behøver ikke at have en profil på vis.dk for at oprette en efterlysning. Vi opfordrer til, at man kun anvender anonymitet og lukkede netværk, når der er en særlig god grund til det. 

Hvilken slags viden deler man på VIS.dk?
Portalen er skabt til udveksling af erfaringer, idéer, metoder, ny viden og tips fra den sundhedsfaglige hverdag. Det kan både være sundhedsfaglig viden og viden og erfaringer, der relaterer sig til HR, arbejdsmiljø, ledelse, administration mm.

Det er ikke kun resultaterne i eksempelvis et projekt, der tæller, men også beskrivelserne af vejen derhen. Både hvad der virkede, og hvad der faldt til jorden. Videnspredning handler om at lære af hinanden, og man lærer bedst ved at deltage i fællesskaber og følge med i, hvad andre gør. Man lærer også ved at spørge, når der er noget, man ikke ved. Af samme grund kræver dialogen på vis.dk tillid, åbenhed og respekt mellem brugerne af portalen.

Portalen er ikke egnet til akutte lægefaglige spørgsmål. Portalen kan ikke træde i stedet for regionernes interne systemer til deling af retningsgivende dokumenter som f.eks. instrukser.

Hvem henvender VIS.dk sig til? 
VIS.dk er et arbejdsredskab for personer, der arbejder i eller for sundhedsvæsenet, har en sundhedsfaglig uddannelse eller har en anden professionel relation til sundhedsvæsenet. 

Udveksling af al slags viden bygger på tillid. Derfor skal alle, der ønsker en profil på VIS.dk, være virkelige personer og anvende deres rigtige og fulde navn. Organisationer eller grupper kan ikke oprette en profil. Man kan i stedet oprette et netværk, hvis det er relevant.

Hvad synes du?
For hele tiden at udvikle og forbedre VIS.dk vil vi meget gerne høre din mening og dine forslag. Skriv et indlæg i netværket "Forslag til VIS.dk" med din feedback, så svarer vi dig.

Læs også