Om ViS - Videnspredning i Sundhedsvæsenet

VIS.dk drives af Danske Regioners enhed Videnspredning i Sundhedsvæsenet – forkortet ViS.

ViS er regionernes tværregionale forum for videnspredning. ViS medvirker til, at sundhedsvæsenet hurtigt deler og genanvender viden og god praksis til gavn for patienterne, medarbejderne og borgerne.

Læs mere om enheden på www.regioner.dk

Kontakt
Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø.

Tlf: 35 29 81 00
Fax: 35 29 83 00
E-post: info@vis.dk