Vilkår for brug af VIS.dk

  • Al indhold og adfærd på VIS.dk skal overholde gældende lovgivning. Eksempelvis er injurier og udlevering af personfølsomme data i strid med lovgivningen.
  • Indhold og opførsel på VIS.dk bør være i overensstemmelse med portalens formål og vores retningslinjer for god tone. 
  • Ansvaret for kvaliteten af det publicerede indhold ligger alene hos afsenderen. Portalen er ikke egnet til akutte lægefaglige spørgsmål. 
  • Alt indhold på VIS.dk er offentligt tilgængeligt, med mindre det er udgivet i et lukket netværk.
  • En profil på VIS.dk skal oprettes i dit eget, fulde navn.
  • En profil på VIS.dk kræver, at man arbejder i eller for sundhedsvæsenet, har en eller er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse eller har en anden professionel relation til sundhedsvæsenet. Man er således på VIS.dk i kraft af sin faglighed.
  • Organisationer, virksomheder og grupper må ikke oprette profiler. Man kan i stedet oprette et netværk, hvis det er relevant.
  • Det er ikke tilladt at anvende VIS.dk til indhold med kommercielt formål for øje.

Danske Regioner monitorerer indholdet på VIS.dk og forbeholder sig ret til at sanktionere frit, hvis ovenstående retningslinjer ikke følges. Overtrædelse af vilkårene kan f.eks. føre til irettesættelse, nedlæggelse af profiler samt sletning af indhold. Der vil altid følge en begrundelse med eventuelle sanktioner.

I tvivlstilfælde er det altid op til Danske Regioner at afgøre, om indhold og adfærd lever op til retningslinjerne.

VIS.dk opdaterer løbende sine anvendelsesvilkår og er forpligtet til at oplyse brugerne om dette.

VIS.dk videredistribuerer ikke profiloplysninger til trediepart

Statistik 
For at kunne udvikle og forbedre VIS.dk fører vi statistik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke søgeord fra søgemaskiner der giver flest besøg, og hvilke ord og udtryk der oftest søges efter.

Cookies 
En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. VIS.dk bruger cookies, som kommer fra Google Analytics. Det er en statistikservice, som vi bruger til at få et overblik over, hvor mange der besøger portalen m.m., så vi kan gøre den så brugervenlig som muligt. ViS bruger kun cookies i akkumuleret form, f.eks. så vi kan se antallet af førstegangsbrugere i en given tidsperiode.

Google Analytics anvender to typer cookies. For det første er der persistente cookies, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, søgeord osv. For det andet er der sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker fanen eller browseren. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

Læs eventuelt mere om Google Analytics' brug af cookies.

Cookies bruges til alt lige fra muligheden for at logge automatisk ind til optimering af hjemmesider. Derfor er de et uundværligt element på mange hjemmesider - også VIS.dk. Ved login på VIS.dk informeres du om brugen af cookies på siden, og et login ses derfor som en accept af brugen cookies - et informeret samtykke (jf."cookiebekendtgørelsen").
Vil du alligevel ikke accepetere cookies fra VIS.dk, kan du skrive til info@vis.dk for at få slettet din profil.

Hvis du vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan du blokerer for dem, og hvordan du sletter dem, så anbefaler vi dig at besøge hjemmesiden www.minecookies.org. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til info@vis.dk.

Sikkerhed

VIS.dk er ikke sikret med kryptering, NEMid eller anden avanceret sikkerhedsteknologi.

Adgangen til din profil på VIS.dk er kun sikret med dit selvvalgte kodeord. Hvis du arbejder fra en delt computer, skal du huske at logge ud, når du er færdig.

Det er op til dig selv at sikre, at din anvendelse af VIS.dk ikke overtræder gældende regler for tavshedspligt.

Danske Regioner registrerer også mailadresser på anonyme efterlysninger.

Danske Regioner har af sikkerhedshensyn adgang til at læse indhold i lukkede netværk. Anvendelsesvilkårene og retningslinjerne for god tone gælder også i lukkede netværk.

Generelt gælder det, at ovenstående sikkerhedshensyn ikke er til for at beskytte fortroligt data men for at sikre, at al vidensudveksling på VIS.dk kan foregå i et tillidsfuldt og fagligt miljø.

Læs også: