Er der nogen, der har arbejdet med medicinkompetencer på sociale botilbud? F.eks. ikke autoriserede medarbejderes kompetencer i forhold til injektionsgivning (insulin, væksthormon)?

Udvidet beskrivelse

Vi arbejder i Psykiatri og Social, Region Midtjylland, med retningslinje for medicinhåndtyering på socialområdet. Vi er stødt på nogle udfordringer i forhold til botilbud uden sundhedsfagligt personale (eller kun få) i forhold til insulingivning og det påkrævede beredskab i forhold til anafylaksi.

Anbefalinger