Er der nogle, der har udarbejdet beregninger eller har kendskab til studier om omkostningerne ved en isolationssengeplads? 

Jeg skal ikke anvende det på nuværende tidspunkt. Jeg er blot blevet opmærksom på, at her er et område, som synes u-udforsket. Det kan der være gode grunde til, men umiddelbart undrer jeg mig. 

Udvidet beskrivelse

Det har ikke været muligt at finde beregninger på omkostningerne ved en isolationssengeplads i dansk kontekst. KORA anvender i en rapport fra 2015 et estimat på 3.350 kr/døgn (http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11589/Omkostninger-ved-husdyr-MRSA-for-sundhedsvaesenet-i-Danmark) baseret på et hollandsk studie fra 2008:Nulens E, Broex E, Ament A, Deurenberg RH, Smeets E, Scheres J, et al. Cost of the meticillin-resistant Staphylococcus aureus search and destroy policy in a Dutch university hospital. J Hosp Infect 2008 Apr;68(4):301-307.En borger, der er indlagt i en isolationsseng, kræver f.eks. ekstra personaleressourcer, ekstra utensilier og ekstra rengøring. Der kan være alternativomkostninger i personaleforbrug og i tilfælde af, at flersengsstuer skal omdannes til enkeltsengsstuer. Ovenstående er set fra sundhedsvæsenets perspektiv. Der er naturligvis også andre omkostninger forbundet, fx for borgerne. 

Anbefalinger