Invitation til høring:
Det Strategiske Forskningsråd deltager – på Danmarks vegne – i et Joint Programming Initiative (JPI) vedr. ”More Years, Better Lives” (det aldrende samfund). Et JPI er et internationalt samarbejde af forskningsstrategisk karakter.

Som en del af arbejdet med at koordinere forskningsressourcer er der udarbejdet udkast til en strategisk forskningsdagsorden på området.

Udvidet beskrivelse

Til interesserede vedr. det aldrende samfund,   Det Strategiske Forskningsråd deltager – på Danmarks vegne – i et Joint Programming Initiative (JPI) vedr. ”More Years, Better Lives” (det aldrende samfund). Et JPI er et internationalt samarbejde af forskningsstrategisk karakter, der har til formål at koordinere forskningsressourcer på tværs af Europa for at bidrage til løsning af store samfundsmæssige udfordringer. ”JPI - More years, better lives” adresserer den udfordring, at mange lande står overfor en ændret demografisk sammensætning af befolkningen med en forholdsvis større andel af ældre.   Som en del af arbejdet med at koordinere forskningsressourcer er der udarbejdet et udkast til en strategisk forskningsdagsorden på området. Den strategiske forskningsdagsorden er tænkt som ledetråd for de næste mange års forskning inden for feltet på europæisk plan. Dagsordenen sendes nu til national høring i de enkelte medlemslande, hvorefter alle nationale bidrag efterfølgende vil blive behandlet og forsøgt inddraget.   Interesserede i forskningsdagsordenen inviteres derfor til at bidrage til høringen. Udkastet til den strategiske forskningsdagsorden findes på Det Strategiske Forskningsråds hjemmeside her. Der er indsat nogle spørgsmål, som du bedes forholde dig til, når du giver kommentarer hertil. Du bedes sende dine kommentarer – på engelsk – til undertegnede på mpp@fi.dk senest fredag d. 8. november kl. 12. Alle de bidrag vi modtager, vil blive skrevet sammen til det officielle danske svar på høringen.     Du er meget velkommen til at sende denne invitation videre, hvis du kender andre, der har interesse i at læse og evt. kommentere på den strategiske forskningsdagsorden.   Læs mere om ”More years, better lives” her: http://www.jp-demographic.eu/   Hvis du har spørgsmål ifm. høringen eller til ”More years, better lives” generelt, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Søger efter: 

Anbefalinger