Journaliststuderende søger person, som ikke er blevet informeret om bivirkninger eller virkning af ny medicin, der tages efter udskrivelse på hospitalet

Udvidet beskrivelse

Du skal have oplevet en konsekvens af den manglende information. Konsekvens kan både være bekymringer over uventede bivirkninger, lav compliance, at du selv har søgt information eller andet

Anbefalinger