PCR/Gene-expert, af nogle kaldet hurtigdiagnostik, er en metode der blandt andet kan anvendes til hurtigt at afdække eventuel MRSA-status. Det lader dog til, at der er faglig uenighed om både sensitiviteten og varigheden af sådan en test. Det kunne derfor være et potentielt emne for en opgave/litteraturundersøgelse/forskning eller lignende.

    Udvidet beskrivelse

    Jeg har hørt faglige vurderinger af PRC sensitiviteten af MRSA-test på alt mellem 50 og 100 procent. Jeg har tillige hørt faglige vurderinger af varigheden af sådan en test fra 2 til 18 timer. Nogle har anført, at høj sensitivitet kræver, at præopformering af MRSA i prøven er afgørende for en fyldestgørende sensitivitet for en MRSA PCR, hvilket medfører at der går ca. 18 timer fra prøven sættes op til præinkubation og til at PCR i bedste fald kan udføres med den nødvendige sensitivitet.Litteraturundersøgelse, erfaringsudveksling eller nye studier kan muligvis bidrage til opklaring. Og muligvis er der faglig konsensus og evidens for både håndtering og varighed og sensitivitet under givne betingelser, så det blot er en oplevet forvirring som følge af, at jeg ikke er kliniker. Baggrunden for at rejse spørgsmålet er, at der er en revideret MRSA-vejledning på vej fra Sundhedsstyrelsen, som blandt andet betyder, at personer, der jævnligt arbejder med levende svin, skal i isolation under indlæggelse, indtil der evt. foreligger negativt MRSA-prøvesvar. Det betyder, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre arbejdsgange for at reducere isolationsvarigheden, for de borgere der viser sig at være MRSA-negative. Det forudsætter, at det er muligt at anvende PCR, og tillige at det giver valide svar.

    Anbefalinger