Regionsdirektørkredsen efterlyser erfaringer med at reducere spild.

Udvidet beskrivelse

Vi vil derfor gerne høre fra jer, der har en professionel relation til sundhedsvæsenet, hvorvidt I har idéer til aflæringstiltag, hvor det kunne være nyttigt at foretage fx en faglig granskning for at undersøge, hvorvidt man burde stoppe disse (evt. erstatte med andet tiltag).   Formålet er at understøtte, at vores kerneopgaver løses på en måde, der på én og samme tid understøtter kvalitet i opgaveløsningen og en effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer.   Det kan fx være tiltag, som lader til at være spild, eller tiltag, der måske endda har direkte negativ effekt. Muligvis har man i nogle afdelinger fundet en praksis unødvendig og har stoppet den eller erstattet den med en anden praksis. I så fald er det muligt, at andre kan have glæde af den viden.    Idéer og erfaringer bedes anført som kommentar på nærværende efterlysning    Fristen for inspirationsindsamling er 1. september 2012. Regionsdirektørkredsen vil behandle de indkomne forslag herefter og give en tilbagemelding på VIS.dk   Mvh. Helle Ulrichsen p.v.a. regionsdirektørkredsen     Regionsdirektørkredsen består af:   Per Christiansen, Region Nordjylland Bo Johansen, Region Midtjylland Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark Jens Andersen, Region Sjælland Helle Ulrichsen, Region Hovedstaden
Søger efter: