Valide, målbare og konkret faglige tiltag, som kan støtte socialpsykiatriske borgeren i at opnå kompentancer, til at imødegå udstødelse og samtidig opnå kompentancer til et liv på egne præmisser

Udvidet beskrivelse

Søger efter: 
Konkrete modeller til handleplan.

Anbefalinger