Her kan du give dine svar på et eller flere af følgende spørgsmål:1) Hvad er dine vigtigste erfaringer med akkrediteringsprocessen og implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel?2) Hvilke gevinster/fordele/positive effekter synes du akkrediteringsprocessen har haft? (for dig, patienter, klinisk personale, andre) 3) Hvilke ulemper/omkostninger har DDKM og akkrediteringsprocessen haft? (for dig, klinikere, patienter, andre)4) Hvordan er det gået med de konkrete DDKM-aktiviteter?(fx: Udarbejde retningslinjer, anvende retningslinier, monitorere kvaliteten ved hjælp af journalaudit mv., prioritere indsatsområder, lave årsagsanalyser, udarbejde handleplaner, iværksætte konkrete forbedringstiltag, gennemføre selvevalueringer, surveys osv.)5) Hvordan giver DDKM-aktiviteterne mening i den daglige klinik?6) Hvilke implementeringstiltag oplevede du som de mest effektive?7) Hvad synes du har bidraget mest til kvalitetsudvikling?8) Hvilke idéer har du til hvordan akkrediteringsprocessen kunne gøres bedre?9) Hvilke udfordringer synes du, at I/hospitalerne står overfor efter tildelt akkreditering? 10) Hvad synes du ellers vi skal udveksle erfaringer om i dette netværk?Du kan skrive et nyt indlæg med en sigende overskrift (egrne dit hovedbudskab), uploade en fil med en spændende tekst om emnet, lave et link til en relevant hjemmeside - eller bare benytte kommentarfeltet.Venlig hilsenJesper

Anbefalinger