Workshoppen i Nyborg i forbindelse med DSKS årsmødet belyste sammenhængen mellem kvalitet og forløbsprogrammer ud fra en række perspektiver: Forskeren - Sundhedsstyrelsen - Patienterne / mennesker med kronisk sygdom - Praktisererende læger - Kommunerne - Hospitalerne - Regionerne. (links til slides vil snarest blive uploadet her i netværket)Mine (foreløbige) konklusioner - på baggrund af workshoppen .- er, at der er et veldokumenteret behov for at styrke den tværsektorielle indsats overfor kronisk sygdom. Formålet med at udvikle og indføre forløbsprogrammer derfor er relevant og vigtigt. Den internationale litteratur påviser at der er evidens for forløbsprogrammernes inspirationskilde - Chronic Care Model.Men der er mange udfordringer med at udforme, implementere, opdatere, evaluere og monitorere regionale forløbsprogrammer i et sektoropdelt sundhedsvæsen.Der kunne på workshopppen ikke fremlægges statistiske data, der viser at danske forløbsprogrammer er implementeret og/eller har bidraget til at forbedre kvaliteten af indsatsen overfor kronisk sygdom. Men der blevet givet eksempler på, at forløbsprogrammer er med til at flytte indsatsen overfor kronisk sygdom i den rigtige retning.Omkostningerne ved at udarbejde og implementere forløbsprogrammer kendes ikke. men der er brugt mange timer og måneder på at udarbejde forløbsprogrammerne. Og implementeringsopgaven er fortsat i gang på 4. år.Det er således fortsat et ubesvaret spørgsmål om forløbsprogrammer er et nødvendigt og omkostningseffektivt redskab i et sundhedsvæsen, hvor der også findes nationale, regionale og lokale kliniske retningslinjer, regionale og lokale sundhedsaftaler, sundhedsplaner, forløbsbeskrivelser, laegehaandbogen.dk mmSom deltager i workshoppen - eller som interesseret i emnet - inviteres du til at give give dine svar her i netværket. Gerne med henvisning til relevant litteratur og/eller andet skriftlig dokumentation.Venlig hilsen Jesper Buchholdt Gjørup

Anbefalinger