Der er nu kommet en tillægskode for tryksår ved indlæggelsen ZDW51P, som vi her på HEM har tænkt os at gøre brug af for et mere retvisende billede af andelen af tryksår vi påfører patienten og dermed har mulighed for at forebygge. Case:Patienten kommer med fx et tryksår kategori 2 på os sacrum kodes denne med DL891+ZDW51PUnder indlæggelsen pådrager patienten sig uheldigvis endnu et tryksår kategori 2 på hælen.Kodningen af dette tryksår er ligeledes DL891 Man kan kun kode for en tilstand en gang. Hvordan har I tænkt jer at håndtere kodningen af dette?  

Anbefalinger