Telepsykiatri er en behandlingsmetode, som er blevet brugt i USA og Australien siden 1959. Metoden består i, at borgeren via TV kan både se og høre psykiateren. Det betyder, at borgeren kan tale med psykiateren uden at skulle rejse. Telepsykiatrien er allerede blevet afprøvet som led i et tre-årigt projekt i Danmark.  Lige nu er telepsykiatrien aktuelt på Bornholm (psykiatrisk afdeling), Nakskov og Grindsted (almen praksis) samt Slagelse (Revacenter).Her kan borgere med behov for psykiatrisk bedømmelse ses via TV og får en kvalificeret bedømmelse og behandling uden at skulle rejse eller vente i lang tid. Behandlingscentret Den Lille Prins, som står for telepsykiatrien i Danmark, har flere to-sprogede psykiatere og psykologer, hvilket muliggør bedømmelse og endda behandling på borgeres respektive modersmål. Det betyder, at man sparer tolkeudgifter og at man får en mere objektiv bedømmelse, når det foregår uden mellemled. Ud over ovenstående vil socialrådgiver kunne henvise borgere mhp. speciallægeundersøgelse, som led i revaliderings- og pensionssager mm. Ventetiden til undersøgelsen er fra 1-2 uger. Herefter udfærdiges en speciallægeerklæring, som indeholder bedømmelse af borgerens psykiske tilstand samt evt. behandlingsmuligheder og skånehensyn, hvad angår evt. arbejdsrelaterede aktiviteter.Presse omtale: http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/videopsykiatere-skal-behandle-minoriteter/?id=32296156 http://www.im.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2010/Juli/telepsykiatri.aspxhttp://www.psykisksaarbar.dk/ps/altnewspage638.aspx 

Anbefalinger