Dialog om forebyggelse med temaet Borger-, patient- og pårørendeinddragelse  har til formål at inspirere til det videre arbejde med inddragelse af borgere, patienter og pårørende. Artiklerne kommer omkring viden og erfaringer fra både nationalt og lokalt niveau, hvor ledere, sundhedsprofessionelle, borgere og patienter fra kommuner og sygehuse giver indblik i, hvordan man inddrager i praksis, hvad det kræver og hvad man kan opnå med det.  Dialog om forebyggelse udgives som led i Region Syddanmarks rådgivning om forebyggelse til kommuner. Læs mere om rådgivning om forebyggelse på: http://www.dialog-net.dk   

Anbefalinger