Bedre kommunikation med e-læringKommunikation kan være svært – 70 % af alle utilsigtede hændelser skyldes kommunikationsbrist, og når det skal gå hurtigt, så kommer handling nogle gange før ord. Dét bliver der gjort noget ved på Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.Fødeafdelingen har derfor taget initiativ til at få udviklet et e-læringskursus, der skal styrke kommunikationen i afdelingen.Kurset består af fem videocases inspireret af forløb fra hverdagen på Fødeafdelingen. Intentionen er, at en tværfaglig gruppe af medarbejdere ser en eller flere videocases sammen. Herefter præsenteres de for fokusspørgsmål, der giver anledning til refleksion og inddragelse af egne erfaringer fra hverdagen. Ideen er, at medarbejderne kan tale sig frem til en åben og dialogbaseret kultur på fødestuen. Målet er at få bedst muligt grundlag for at vælge en bevidst og velbegrundet kommunikationsstrategi for et fødselsforløb. Derfor præsenterer e-læringskurset også en række meget brugbare kommunikationsværktøjer, som med fordel kan anvendes på enhver fødegang.De medvirkende i de fem cases er næsten alle ansat på Fødeafdelingen, og Beth Lilja fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed giver konkrete råd om god kommunikation, som kan relateres til de enkelte cases.Du kan se kurset på: "Jamen jeg troede..." -om tværfaglig kommunikation.Kurset er udviklet i et tæt samarbejde mellem Fødeafdelingens medarbejdere, den eksterne e-læringsproducent Mindmakers og Center for E-læring i Region Midtjylland. Kursusudviklingen er blevet mulig med finansiering fra KUL-puljen (Puljen er nedlagt, men hørte under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse).Hvis du vil vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte Lone Hvidman (overlæge, ph.d., afd. Y, Aarhus Universitetshospital, mail: lonehvid@rm.dk, tlf.: 7845 3316/3026 3923), Anne Trine Larsen (leder, ph.d., Center for E-læring, Region Midtjylland, mail: anrlas@rm.dk, tlf.: 78450720/2117 8029), eller Jens Engberg (ejer, Mindmakers, mail: je@mindmakers.dk, tlf.: 8619 9820/4029 6071).

Anbefalinger