E-læringsprogrammet kører nu i alle regioner.Om e-læringsprogrammetE-læringskurset består af en obligatorisk teoridel som omhandler CTG beskrivelse og klassifikation, fosterfysiologi samt 20 obligatoriske cases.E-kurset indeholder derudover 28 frivillige cases, ligesom der er adgang til 17 frivillige kommenterede kurveforløb, der viser hvordan CTG-kurven kan se ud i forskellige situationer som uterusruptur, søvn- og suttekurver, føtal anæmi mm. Når teori og cases er gennemført, får man adgang til den afsluttende test, som består af 20 spørgsmål, hvor 18 skal besvares rigtigt.Hvem skal tage e-læringskurset?Målgruppen for e-læringen og undervisningen er alle læger og jordemødre med vagtfunktion på fødegangen.Hvor lang tid tager e-læringskurset?Tidsforbruget til at gennemføre kursets obligatoriske dele – teori, 20 cases og afsluttende test – forventes at være 2 – 3 timer. Det er op til de enkelte afdelinger at planlægge og aftale medarbejdernes gennemførelse af e-læringsprogrammet.  KontaktDer er vedhæftet en liste med email og telefonnummer på de enkelte regioners kontaktpersoner for e-læringsprogrammet til Sikre fødsler. Hvis I har spørgsmål vedrørende adgangen til e-læringsprogrammet bedes I kontakte dem direkte.Spørgsmål vedrørende indholdet af e-læringsprogrammet bedes rettet til overlæge Lone Hvidman, Århus Universitetshospital på lonehvid@rm.dk

Anbefalinger