Undervisning i CTGParallelt med e-læringsundervisningen kører der i alle regioner en ’traditionel’ undervisning til alle jordemødre og læger på fødeafdelingerne. En jordemoder og en læge står sammen for undervisningen, som består af både forelæsninger og gruppearbejde.Undervisningsdagene kan ses i kalenderen.Spørgsmål vedrørende indholdet af CTG-undervisningen bedes rettet til overlæge Nina Palmgren, Rigshospitalet på Nina.Palmgren@regionh.dk.

Anbefalinger