Links

User picture for Anonym

Sikker patient - skal bl.a. understøtte en kulturændring i sundhedsvæsenet, så sundhedsprofessionelle i højere grad end i dag samarbejder med, og involverer patienter og pårørende, i behandlingforløbet.

User picture for Anonym

Region Hovedstandens vIdens- og idébank for samarbejde med patienter, brugere og pårørende