Medlemmer

Lene Pedersen

Jeg er forfatter til bogen: Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse, Hans Reitzels Forlag. Arbejder med patientinddragelse og sammenhæng i overgange mellem afdelinger, specialer og sektorer.

Janet Johannessen

Jeg arbejder i Region Sjælland som risikomanager med ansvar for det regionale primærområde.

Jytte Halborg

Som kvalitetskoordinator på en kirurgisk afdeling arbejder jeg fortrinsvis med at koordinere den tværfaglige og monofaglige indsats for at få afdelingen til at leve op til krav i DDKM.

Jens Engberg

Jeg er stifter af (2004) - og nu partner i - MindMakers ApS, der udvikler og producerer E-læringsprogrammer til sundhedssektoren i Danmark - til læger på sygehuse og i almen praksis, jordemødre, sygeplejersker og servicepersonale. Jeg har bla.

Rikke Aarhus

Som kvalitetsudviklingsmedarbejder arbejder jeg med store og små udviklingsprojekter på hospitalet og med at evaluere allerede igangsatte tiltag. Blandt mine arbejdsområder er patientinddragelse (både i udvikling, evaluering og behandling) og patient empowerment.

Jan Arnoldi

Arbejdsområder: Kvalitetsreformen, herunder afbureaukratisering af statslige og regionale regler og procedurer Udvikling og ensretning af hospitalernes fordelingsregnskaber, herunder varetagelse af regionale netværk Ensretning og forbedring af regionernes ydelsesregistrering (herunder at

Mette Elisabeth Olsen

Lægefaglig bistand ved behandling af sociale sager i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Projekt samarbejde med praktiserende læger

Oluf Johnsson

"When Will They Ever Learn? - Didactic Conditions Especially Important in Diabetes Schooling" >>> ABSTRACT; Introduction: Evidence of learning effects of diabetes education is questioned in many scientific publications.

Hanne Jensen

- Medlem af Danske Regioners Temagruppe for Kvalitet og Service - Medlem af Rådgivende Forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram - Generel kvalitetskoordinering på regionalt niveau - Monitorering af klinisk kvalitet/NIP - Kvalitetsmonitorering i ledelsesinformationssystem - Kv