Medlemmer

Rasmus Grønborg

Tidligere ansat hos Danske Regioner i Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik (SØS).

Thomas Skellund

Jeg arbejder som webmaster i Danske Regioner - regionernes politiske interesseorganisation. <br><br> Mine opgaver er koordination, drift og udvikling af internetrelaterede projekter herunder VIS.dk

Hanne Schjellerup

IT, Elektronisk kommunikation, ICPC kodning, Kreativ tænkning, Kvalitetsikring, Ideer, Arbejdsmiljø, "Den grønne lægepraksis", Akkreditering

Michal Skogemann

HJERNELOUNGEN er betegnelsen for et nyt sundhedsfremmende tilbud i ældreplejen til træning og vedligeholdelse af de ældre borgeres kognitive evner. Selve ideen til Hjerneloungen kommer fra fimaet NORDIC BRAIN, som fungerer som kulturkonsulent og computerspilsudvikler.

Thor Hampus Bank

Hos Cetrea udvikler vi kliniske logistik systemer til hospitaler, som ved hjælp af den nyeste IT-teknologi frigør tid og ressourcer hos medarbejderne, så de kan bruge mere tid på behandling af patienterne. Vi har i dag løsninger til akutafdelinger, operationsafdelinger og sengeafdelinger, og effekt

Louise Murman Spanning

Bo Juni

Jeg arbejder med Webløsninger - blandt andet Vis.dk. Har også arbejdet på medicinpriser.dk, medfinprofilen og en række andre løsninger for Lægemiddelstyrelsen.

Jette Bang Jensen

Jeg arbejder i Danske Regioners enhed Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS). ViS står bag VIS.dk og er række andre aktiviteter, der skal understøtte, at viden bliver spredt hurtigere og bedre i sundhedsvæsenet.

Peter Devantier Sønderskov

Arbejder i Koncernøkonomi, Region Midtjyllands centrale økonomiforvaltning. Koordinering og udarbejdelse af analyseopgaver Projektopgaver vedr. ledelsesinformationssystem Ansvarlig for analysenetværk

Trine Petersen

Jeg sidder i ViS i Danske Regioner. Jeg er her for at gøre jeres dagligdag og vores sundhedsvæsen bedre. Det kan jeg kun gøre i fællesskab med jer andre i sundhedsvæsenet.