Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

Den Danske Kvalitetsmodel

Hospitals- og afdelingshygiejne 2013

Hospitals- og afdelingshygiejne 2013

DSKS Årsmøde 2013

KREVI notat om danske erfaringer med akkreditering, 2009

 

Maintz, Bartels, Bek, Pedersen, Krøll og Rhode (red.): "Kvalitetsudvikling i praksis", 2011

Center for Kvalitet :: Region Syddanmark

Emneord (15):

 

Center for Kvalitet tilbyder og yder kvalificeret støtte til opgaver inden for kvalitetsudvikling og risikostyring på det decentrale niveau, dvs. institutioner i hele sundhedsvæsenet, herunder praksissektoren og psykiatrien. Gennem støtte opnås de strategiske mål for kvalitet på sundhedsområdet, som Region Syddanmark har fastsat. Regionens kommuner har mulighed for at købe sig til konsulentydelser fra centeret.

Se mere på vores website: www.centerforkvalitet.dk

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler