Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

kvalitetsforbedring

Telefonkonference for team

Akkrediteringsproces-erfaringer

Emneord (17):

 

Mange hospitaler er nu blevet akkrediteret af IKAS for første gang. Dette netværk har til formål at dele viden om de akkrediteringsprocesser hospitalerne har været i gennem.

Formålet er at inspirere til det fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde på hospitalerne.

Målgruppen for netværket er alle, der har været involveret i akkrediteringsprocessen, og som har lyst til at dele deres erfaringer her på vis.dk.

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler