Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

Patientinddragelse

Gå-hjem-møde: Bedre patientinddragelse ved brug af teknologi

Resultater og visioner - Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

Metodekursus: Interviewundersøgelser – fra start til slut

Tidsskrift Dialog om forebyggelse med temaet Borger-, patient-, og pårørendeinddragelse

Temamøde: Patienten i centrum under indlæggelsen

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler