Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

PDSA

Skabelon til dokumentation af pdsa-test. Fra projekt patientsikkert sygehus

 

Center for Kvalitet :: Region Syddanmark

Emneord (15):

 

Center for Kvalitet tilbyder og yder kvalificeret støtte til opgaver inden for kvalitetsudvikling og risikostyring på det decentrale niveau, dvs. institutioner i hele sundhedsvæsenet, herunder praksissektoren og psykiatrien. Gennem støtte opnås de strategiske mål for kvalitet på sundhedsområdet, som Region Syddanmark har fastsat. Regionens kommuner har mulighed for at købe sig til konsulentydelser fra centeret.

Se mere på vores website: www.centerforkvalitet.dk

Akkrediteringsproces-erfaringer

Emneord (17):

 

Mange hospitaler er nu blevet akkrediteret af IKAS for første gang. Dette netværk har til formål at dele viden om de akkrediteringsprocesser hospitalerne har været i gennem.

Formålet er at inspirere til det fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde på hospitalerne.

Målgruppen for netværket er alle, der har været involveret i akkrediteringsprocessen, og som har lyst til at dele deres erfaringer her på vis.dk.

PDSA-test: Prøv det Straks Af

Emneord (7):

 

Et netværk, for dem, der bruger - eller vil prøve at bruge - PDSA-test til at kvalitetsudvikle og/eller implementere forandringstiltag med små skridt - afprøvning i lille skala. Og som vil udveksle erfaringer om den måde at arbejde med kvalitetsudvikling. PDSA-test er del af Forbedringsmodellen og Gennembrudsmetoden. The Plan-Do-Study-Act Cycle er beskrevet i bogen "The Improvement Guide" (Gerald J. Langley et al., 2nd ed. Jossey-Bass 2009). Inspireret af Deming, Anbefalet og anvendt af bl.a. Institute for Healthcare Improvement (www.ihi.org) og i Operation Life kampagnen.
En "jysk" oversættelse af PDSA-test er: Prøv Det Straks Af.

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler