Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

psykiatri

Temamøde: Patienten i centrum under indlæggelsen

Empowerment og Skizofreni

Recovery i psykiatrien

Emneord (7):

 

Recovery er et vigtigt og aktuelt begreb i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen havde det med i sin nationale strategi i 2009. Tre ledende psykiatere (Per Jørgensen, Søren Rask Bredkjær og Merete Nordentoft) anbefaler i bogen "Psykiatriens udfordringer" (2012), at rehabilitering inkluderer værdier som Recovery og skriver bl.a. om "en kultur, der understøtter den psykisk syges recoveryproces, dvs en kultur, der fremmer følelsen af håb og optimisme, og som giver personen mulighed for at nå sine mål." (Side 86). Regeringens psykiatriudvalg anbefalede i deres rapport fra oktober 2013 at gøre psykiatrien mere Recovery-orienteret. Regeringen har Recovery som et centralt begreb i sin langsigtede plan mennesker med psykiske lidelser ( maj 2014). Region Hovedstaden har skrevet en del om Recovery på deres hjemmeside. Mange profiler på vis.dk har oplyst at Recovery er en af deres interesser. En efterlysning på vis.dk handler om kritik af Recovery.
Dette netværk er tænkt som et forum, hvor interesserede kan udveksle praktiske erfaringer og litteraturtips om hvordan psykiatrien kan blive bedre til at arbejde Recovery-orienteret. En konkret opgave for netværket kunne være at få lavet videnkort her på vis.dk om emnet, der oplyser om relevante projekter, retningsgivende dokumenter og velfungerende metoder. Men også praktiske erfaringer med de vanskeligheder, der kan være ved at arbejde Recovery - orienteret. 

Læs mere om recovery her: http://recovery.pbworks.com

Bevægelse til det gode liv

Tema om misbrugsproblematikker

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler