Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

tidstro data

Vores sundhedsvæsen - dine data

Emneord (4):

 

D. 9. september styrkes borgernes mulighed for hurtigere adgang til egne data i sundhedsjournalen. Ændringen betyder, at den hidtidige forsinkelse på journalnotater og prøvesvar på 2-3 uger nedsættes til en forsinkelse på 3-5 døgn. Forsinkelsen for journalnotater regnes, fra de er journalført og godkendt, og forsinkelsen for prøvesvar regnes fra prøvetagningstidspunktet. Ændringen er første skridt på vejen mod at fjerne forsinkelsen fuldstændig.

I dette netværk ligger alt det interne materiale til forberedelse og implementering af ændringen. Materialet er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe for Vores sundhedsvæsen – dine data. Forslag til forbedringer af materialerne modtages gerne (for eksempel som kommentar til de enkelte materialer), ligesom man er velkommen til her at dele erfaringer, som også andre organisationer og sundhedsprofessionelle kan have nytte af.

Monitoreringsinput i øvrigt kan også deles i forbindelse med denne efterlysning

Hvis du tilmelder dig nærværende netværk, har du mulighed for at blive orienteret løbende, såfremt der kommer nyt i netværket. Vær opmærksom på, at tilmelding til netværk, kommentering og input her på hjemmesiden, kræver at du har en profil på VIS.dk og er logget ind. Du kan oprette en profil her.

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler