Deltag i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

Utilsigtede hændelser

Rapportering af utilsigtede hændelser

Center for Kvalitet :: Region Syddanmark

Emneord (15):

 

Center for Kvalitet tilbyder og yder kvalificeret støtte til opgaver inden for kvalitetsudvikling og risikostyring på det decentrale niveau, dvs. institutioner i hele sundhedsvæsenet, herunder praksissektoren og psykiatrien. Gennem støtte opnås de strategiske mål for kvalitet på sundhedsområdet, som Region Syddanmark har fastsat. Regionens kommuner har mulighed for at købe sig til konsulentydelser fra centeret.

Se mere på vores website: www.centerforkvalitet.dk

Landsdækkende netværk for tværsektorielle UTH

Emneord (8):

 

Organisering af analyse og læring af utilsigtede hændelser (UTH) i patientforløb på tværs af sektorer eller mellem områder indenfor samme sektor er fokus for dette netværk. Hensigten er samarbejde om at udvikle praktiske løsninger og gensidigt kendskab.

Hændelsesanalyse - ved utilsigtede hændelser

Patientidentifikation UTHér 2010 Region Midtjylland

 

Nyt netværk

Misbrugsanalyser: Udførelse og fortolkning

Målgruppen er

1) rekvirenter af misbrugsanalyser
2) laboratorier indenfor sundhedsvæsenet, der udfører misbrugsanalyser

...

Tilmeld dig netværket

Nye profiler