Relationer

Jonas Gai

Fysioterapeut fra Aarhus, med BA i idræt fra tidligere. Arbejdet 1 år på OVITA på THG, indtil videre ansat yderligere 1 år.

Sidsel Hvid

Uddannet fysioterapeut i 2005. Arbejdede fra 2005 til 2009 med neurorehabilitering. Blev i 2009 ansat på OVITA, Intensiv Afdeling, AUH.