Relationer

Ole Winther

Mine forskningsområder er data analyse, modellering og klinisk bioinformatik primært indenfor cancer. Jeg har ledet det forskerhold som har lavet findzebra.com som er en søgemaskine for sjældne sygdomme primært primært henvendt til fagfolk.

Jens Winther Jensen

Jimmy Caspersen

Jeg er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san). Jeg arbejder som kvalitetskoordinator på Psykiatrisk Afdeling Odense og er ansvarlig for den danske kvalitetsmodel. patientsikkerhed og kompetenceudvikling.