Relationer

Karla Douw

Jeg arbejder som sundhedstjenesteforsker med anvendt forskning, som har til formål at skabe ny viden som kan anvendes til at lave planlægning og praksis i sundhedsvæsenet med evidensbaseret

Marianne Lisby

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1989 og har taget cand.scient. san. uddannelsen (2003) og senere erhvervet ph.d. grad (2010) fra Aarhus Universitet. Begge afhandlinger omhandlede medicinsikkerhed på hospitaler.

Signe Thomsen

Jeg arbejder som praktikant ved projektet vedrørende Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-1015 under Kvalitetsudvikling, sundhed. Jeg har en BA i antropologi ved Aarhus Universitet

Nina Staal

Jeg er afdelingslæge på lukket ungdomspsykiatrisk afsnit.

Lene Lauge Berring

Jeg er igång med et Ph.d. projekt om deeskalering for at nedbringa tvang

Marianne Kryger

speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri klinikchef i Region Nordjylland, Psykiatrien formand for BUP-DK