Seneste aktivitet

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Styrket samarbejde ml. psykiatri og hjemmepleje for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Fælles skolebænk for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Når viden skaber jobs for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Tværsektionelt samarbejde for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Humørhjælp.nu for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Forenkling og effektivisering for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: De gode historier for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Kropsterapi på tværs for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: Konsensus om indlæg og udskrivelser for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen

Helene Skude Jensen har oprettet et videnkort: ADHD - et liv på tværs for 5 år 9 måneder siden

Helene Skude Jensen