Hermed link til Sundhedsstyrelsens "DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE" fra august 2014: 

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Dialogpapir-oeget-inddragelse-af-patienter-og-paar-aug-2014/01-Dialogpapir-om-oeget-inddrag-af-patienter-paaroerende.ashx

Heri står der blandt andet:

"Man kan tale om god inddragelse, når:

• Den enkelte borger, patient eller pårørende har indflydelse på eget forløb og aktivt involveres i forløbet så den enkeltes viden, præferencer og ressourcer kommer i spil.

• Borgerne generelt har indflydelse på organisering og udvikling af sundhedsvæsenet via aktiv bruger-inddragelse"

 

I ovenstående dialogpapir er følgende værktøjer/referencer blandt andet nævnt:

 

De skotske involveringsværktøjer (The Participation Toolkit fra The Scottish Health Council, Healthcare Improvement Scotland), som kan findes her: 

http://www.scottishhealthcouncil.org/patient__public_participation/participation_toolkit/the_participation_toolkit.aspx#.VC6abmd_sYk 

 

Transforming Participation in Health and Care, "The NHS belongs to us all", www.england.nhs.uk @NHSEngland 0113 825 0861 england.nhs.participation@nhs.net, SEPTEMBER 2013, Patients and Information Directorate, NHS England, Publications Gateway Reference No. 00381, som kan findes her: 

http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/09/trans-part-hc-guid1.pdf 

Så er der nævnt Canadas toolkit, men dog i sammenhæng med et foto af en australsk (fra Vicotoria) strategisk indsats, nemlig denne: 

http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/A6FECA5B2FFB4503CA2578B500229CD0/$FILE/1104007_DIWUNFU_StratDirection_FA3_web.pdf 

Men her er et eksempel på et værktøj fra Candada (som dog ikke er nævnt i SST's dialogpapir), der har til formål at understøtte et sundhedsvæsen, der respekterer patienten: http://dignityincare.ca/en/toolkit.html 

Der er i SST's papir nævnt, at der er gode erfaringer med MAGIC i Canada også - hvis nogle kan finde referencer til disse erfaringer, så må I gerne sige til, jeg kunne ikke umiddelbart finde dem?

Kings Fund publi: http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/...

 

Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog om Udviklingen af de 

borgernære sundhedstilbud – med borgernes perspektiv

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/UdviklSundhedstilbudBorg...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger