Efter Cannabis rygning/indtagelse er den vigtigste metabolit, som udskilles i urin: THC-COOH (11-nor-9-carboxy THC).

Ved at følge den kreatinin-korrigerede THC-COOH koncentration i urin, kan man tæt monitorere og kvantitativt vurdere udtrapning fra Cannabis misbrug.

Kreatinin korrektion foretages for at justere THC-COOH koncentrationen for variation i urinens fortyndingsgrad, der kan være meget høj. Kreatinin er en biomarkør for urinprøvers fortyndingsgrad.

Urinstix (hurtigtests) med forskellige 'cut-off' værdier kan ikke benyttes til denne opgave. Man har brug for 1) en nøjagtig bestemmelse af THC-COOH i urin; 2) en nøjagtig bestemmelse af kreatiinin i urin. 

Se vedhæftede artikel fra DSKB-Nyt med eksempler på udskillelseskurver.

Udskillelseskurver for THC-COOH / kreatinin er en fuldt evidensbaseret fremgangsmåde. Der findes endda matematiske modeller til vurdering af resultatet (Schwilke et al, 2011).

Se artikel om den matematiske model:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21134021

Laboratorieanalyser er et uovertruffent værktøj til monitorering af Cannabis abstinens efter misbrugets ophør, især efter kronisk misbrug. 

Kontakt Klinisk Biokemisk afsnit, Regionshospital Nordjylland ved behov for vejledning om fortolkning af analyser.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger