Kvantitativ og kvalitativ afprøvningsprojekt afslørede felter med udviklingspotentialer. Projektet med ergoterapeuter og fysioterapeuter i en fælles akutmodtagelse blev udviklet, gennemført og evalueret som et komparativt interventionsstudie med en historisk kontrolgruppe og et kvalitativt semistruktureret gruppeinterview.

ergot​erapi​_og_f​ysiot​erapi​_i_en​_fael​les_a​kutmo​dtage​lse.p​df

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil