Familieambulatoriet er en del af driften på Hvidovre Hospital.

 

Familieambulatoriet er et specialambulatorium for gravide med forbrug af alkohol og andre afhængighedsska-bende rusmidler og medikamenter. Derudover er målgruppen børn i alderen 0-7 år, som har været udsat for rusmidler i fosterstadiet.

 

Familieambulatoriets behandlingstilbud strækker sig over et langt forløb, fra graviditeten er konstateret og frem til barnets skolealder. Familierne er tilknyttet et fast tværfagligt team, som har behandlingsansvaret i tæt samarbejde med den primære social- og sundhedsforvaltning.

 

Visitationen til Familieambulatoriet er åben, og lægehenvisning er således ikke nødvendig. Gravide kan hen-vende sig direkte fra gaden, og det er muligt at henvende sig akut og anonymt. Der er ikke ventetid på nyhen-viste, gravide patienter.

 

Personalet er tværfagligt sammensat af læger, socialrådgivere, psykologer, jordemødre og sekretærer.

 

Familieambulatoriet har i 2009 oprettet videncenteret 'Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn', som opsamler erfaringer og resultater fra arbejde med forbyggelse af rusmiddelskader hos børn.  Vi-denscenteret tilbyder undervisning og rådgivning til regioner og kommuner i hele landet og bistår regionerne ved opbygningen af landsdækkende tilbud til gravide med misbrugsproblemer.

 

Modellen med familieambulatoriet på Hvidovre hospital er fulgt gennem årene og har haft stor succes. På den-ne baggrund har Danske Regioner besluttet, at der skal oprettes et familieambulatorium i hver region. Den ud-viklede model, der bruges til udbredelsen er baseret på Hvidovre Hospitals erfaringer.

 

Se afhandlingen om familieambulatoriet for mere information om erfaringerne.

Familieambulatoriets hjemmeside: http://www.regionh.dk/Familieambulatoriet/

 

Afhandling om familieambulatoriet: http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/75813544-FA85-4736-8BDD-C1E8EEE922D3/...

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger