Forbedringsmodellen - eller Model for Improvement - er en amerikansk udviklet struktureret tilgang til kvalitetsudvikling.

Den består af tre overordnede spørgsmål, som på dansk er blevet oversat til:

1. Hvad vil vi gerne opnå?

2. Hvordan ved vi at en forandring er en forbedring?

3. Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Modellen består herudover af PDSA-cirklen.

(Se særskilt videnkort om pdsa-test)

Modellen er beskrevet i bogen "The Improvement Guide" (Langley, Nolan et al, Jossey-Bass, 1996, 2nd edition 2009) og bruges blandt andet i gennembrudsmetoden (se særskilt videnskort) og anbefales og bruges Institute for Healthcare Improvement (ihi.org)

I Danmark er forbedringsmodellen anvendt i flere  større kvalitetsudviklings- og forbedringsprojekter, bl.a. Patientsikkert Sygehus, satspuljeprojektet "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015", gennembrudsprojekterne om Tvang i Psykiatrien 2004-2007, Værkstederne i Operation Life-kampagnen og i et projekt om Pårørende i Psykiatrien. Aktuelt bruges den bl.a. i projektet Sikker Psykiatri.

Læs mere om modellen her: http://forbedringsmodellen.pbworks.com

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger