Region Hovedstaden har sit eget Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

 

Nedenfor er givet eksempler på forskningsprojekter:

 

Der er fire forskningsprojekter som kigger på social ulighed. Det ene er det vi kalder observationelle forskningsprojekter, mens de tre andre omhandler sociale forskelle i interventionsprojekter (forebyggelsesprojekter)

 

Det observationelle projekt viser, at

1) Forskellen i behandling og forbrug af sundhedsydelser (medicin, hospitalisering etc) mellem etniske minoriteter og etniske danskere kan til en vis grad, men ikke fuldstændigt forklares af sociale forskelle.

 

Interventionsprojekterne viser, at

2) Tilbud om screening for tarmkræft viser en markant social ulighed, idet de lavere sociale grupper deltager i mindre omfang end de højere. Derfor vil et systematisk screeningstilbud være med til at øge den sociale ulighed i sundhed.

 

3) Tilbud om screening for risiko for hjertekarsygdom og efterfølgende livsstilsintervention (Inter99) studiet har vist, at denne type individorienteret intervention ikke giver anledning til øgning af den sociale ulighed blandt de som kommer. Nu starter et phd-studie som skal vise om denne type tilbud modtages forskelligt i forskellige sociale klasser, hvor både de der kom og ikke kom til undersøgelsen inddrages.

 

4) Vil en strukturel intervention (som jodberigelsen i det danske samfund) øge eller mindske den sociale ulighed i sygdomme i skjoldbruskkirtelen? Der planlægges analyser af de gennemførte befolkningsundersøgelser i forbindelse med DanThyr projektet, som monitorerer effekten af jodberigelsen.

 

Derudover står forskningscenteret også for udarbejdelsen af regionens sundhedsprofiler samt i anledning af den kommende konference en temarapport baseret på sundhedsprofildata, der sætter fokus på ulighed i sundhed. 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger