Gennembrudsmetoden er en velafprøvet "collaborative" kvalitetsudviklingsmetode, der er udviklet i 1990'erne af Institute for Healthcare Improvement i Boston, MA, USA. Siden da er den blevet spredt til omkring 50 lande på verdensplan. Metoden blev første gang brugt i Danmark i 2004 og - med tilpasninger - vist sig velegnet både på hospitaler, almen praksis, psykiatrien og på det sociale område.

Formålet med at bruge metoden er at skabe markante forbedringer på relativt kort tid, og samtidig at fastholde forbedringerne over tid via en god implementeringsproces. Samtidig er ambitionen, at god praksis skal spredes mest muligt, så der kan opnås markante forbedringer i større skala.

Det handler kort sagt om at få den nyeste forskningsbaserede viden og best practice implementeret i mange organisationer (hospitaler, botilbud eller lignende) til gavn for brugerne.

Gennembrudsmetoden er en praksisnær metode, som involverer de fagpersoner, som har den direkte patient- og brugerkontakt.

I gennembrudsmetoden benyttes;

  • Forbedringsmodellen, herunder målstyring og pdsa-test; afprøvning af forandringstiltag inden implementering 
  • Samarbejde og videndeling i netværk af tværfaglige forbedringsteams fra forskellige organisationer
  • Læringsseminarer 
  • Telekommunikation, herunder fildeling via internet-platform (som fx Vis.dk)
  • Ekspertpanel ("Faculty"), som garanter for indholdet af  forandringskataloger

Gennembrudsmetoden er i Danmark blandt andet blevet brugt i nationale projekter vedr. Tvang i Psykiatrien, Kommunikation og kontinuitet, Pårørende i Psykiatrien, Udviklingshæmmedes Indflydelse på Eget Liv og Implementering af Pakker, der kan styrke Patientsikkerheden (Operation Life.kampagnens værksteder)

Du kan læse mere om gennembrudsmetoden her:

Se også videnkort om forbedringsmodellen og implementering

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger