Regionerne sætter fra 2012 fælles fokus på tre kvalitetsindsatser: Hurtig diagnostik og behandling af sepsis, forebyggelse af tryksår og anvendelse af Kirurgisk Tjekliste.

Regionerne er igang med at opstille fælles mål og fastlægge indholdet af hver indsats.

Udviklingen på de tre område vil blive fulgt nationalt. Regionerne og sygehusene skal varetage den lokale indsats og monitorering.

Indsatsen løber fra 2012-2014.

Hurtig diagnostik og behandling af sepsis

Formålet med indsatsen er at reducere dødeligheden af svær sepsis og septisk chok gennem korrekt og rettidig diagnostik og behandling.

Målgruppen er patienter med sepsis, som er i fare for at udvikle svær sepsis eller septisk chok. 

Der vil blive taget udgangspunkt i 6-timerspakken. Se sepsispakken her

Videnskortet vil løbende blive opdateret, når mål og indhold m.v. er besluttet.

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger