Kliniske mikrosystemer (KMS) er en tilgang, hvor man ser på mødet mellem patient og behandlersystem. Et klinisk mikrosystem er det sundshedsfaglige personale, der spiller sammen med patienten, for at opnå den bedste behandling med både kvalitet, sikkerhed og tilfredshed. I det kliniske mikrosystem er det dialogen og samspillet mellem patienten og fagpersonalet, der er i fokus. Netop i denne enhed synliggøres mulighederne for forandringer og forbedringer.

 

Et Klinisk Mikrosystem har følgende karakteristika:

 

- Veldefineret mindre enhed af personale, der arbejder med pleje og behandling af patienter

- Medarbejderinvolvering (f.eks. tavlemøder, ideudvikling, samt analyser af systemer, processer og relationer med f.eks. 5P) i kvalitetsudvikling

- Mål og målinger, brug af PDSA-cirklen i udviklings- og forbedringsarbejde i relation til værdikompasset

- Inddragelse af patienter og evt. pårørende (f.eks. ad hoc patient repræsentation i forbindelse med forbedringsarbejdet og/eller patientfeedback via interviews)

 

Erfaringer viser, at følgende forudsætninger bør være til stede for at sikre at arbejdet med KMS forankrer sig:

-         Basalt kendskab til karakteristika for KMS

-         Ledelsesmæssig opbakning

-         Medarbejderinteresse for udvikling og forbedring af klinisk praksis

-         Engageret og dedikeret kontaktperson

-         Tilstrækkelige ressourcer, f.eks. i form af tid til at deltage i udviklingsarbejdet

-         Villighed til at prioritere og opbygge et internt støttesystem (på afsnitsniveau og på tværs af afsnit på sygehuset)

-         Støttesystemer på følgende områder: IT, information, mødestrukturer og feedback

-         Løbende uddannelse og kompetenceudvikling

 

Et klinisk mikrosystem er den gruppe af fagpersoner eller tværfaglige team, der i samspil med patienten har til opgave at opnå størst mulig kvalitet i pleje og behandling af patienten. Det er i samspillet mellem patient og fagfagpersonalet kvaliteten, resultaterne, sikkerheden, tilfredsheden og motivationen skabes. Det er her, tættest på patienten, at behovet for forandringer og forbedringer synliggøres, og det er her, at den største mulighed for at skabe mest vedvarende effekt på behandlingen findes.

 

 

I Region Syddanmark har vi understøttet mikrosystemerne med læringsseminarer, workshops og udgivelsen af en række pjecer (i samarbejde med Danske Regioner) med de værktøjer, som er en del af tankesættet.

 

Se mere på vores hjemmeside, hvor du også kan bestille pjecer:http://www.centerforkvalitet.dk/wm215884

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger