Medicinpædagogik er et nyt felt indenfor psykiatrien. Medicinpædagogik skal medvirke til at give sindslidende øget viden om og indsigt i egen brug af medicin, og det skal styrke medansvar og medindflydelse på egen medicinanvendelse. Medicinpædagogik har et recovery persepektik, hvor brugen af medicin er et middel til at komme sig frem for et mål i sig selv.

 

CFK har i et langvarigt samarbejde med otte kommuner udviklet tre medicinpædagogiske metoder:

  • Gruppepsykoedukation: Med livshistoriefortællinger som omdrejdningspunkt skal deltagerne via dialog og refleksion opnå øget indsigt i og bevidsthed om egen medicinanvendelse.Er forløbet indeholder 10 sessioner.
  • Den Gode Konsultation: Et dialogredskab, som bl.a. i form af en række spørgsmål hjælper brugeren til at forberede konsultationen hos sin psykiater. Målet er at konsultationen gennemføres på en måde, der sikrer, at brugerens egne ønsker og behov i forhold til brug af medicin kommer på dagsordenen.
  • Komplementære strategier: Andre strategier end medicin kan bruges i behandling af psykiske symptomer, fx akupunktur, motion eller musik. De udviklede redskaber skal hjælpe med at støtte den individuelle brug af forskellige strategier som supplement til medicinanvendelse.

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil