"Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015"

Hvad:  En målrettet og flerårig projektorganiseret indsats med fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien - og tilbyde patienter på psykiatriske afdelinger flere og bedre aktivitetsmuligheder.

Hvem: 30 team på i alt 34 psykiatriske sengeafsnit fordelt på alle fem regioner understøttet af 5 regionale implementeringsgrupper. De 30 lokale team har samarbejdet om indsatsen i et nationalt gennnembrudsprojekt, som er besluttet af Folketinget og Sundhedsministeren. Projektet var finansieret af satspuljemidler og den overordnede projektledelse har ligget i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens følgegruppe for projektet havde repræsentanter fra ministeriet, regionerne og organisationer. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (nu: DEFACTUM) var nationalt sekretariat og metodeansvarlige og fik også inspiration og feedback fra et nationalt brugerpanel og en række eksperter.

Hvordan: De 30 team afprøvede og implementrede - med inspiration fra patienter og pårørende, et idékatalog, analyser af egen praksis, eksperter og netværket (de andre 29 team) - en lang række tvangsforebyggende tiltag. Deltagerne i projektet mødte hinanden på tre regionale læringsseminarer og to nationale konferencer. De delte viden med hinanden her på vis.dk i et "lukket" netværk. De formulerede lokale mål og forholdt sig løbende til deres indsats og resultater. Blandt andet forholdt de sig til afsnittets tvangstal. Deltagerne arbejdede også med risikovurdering, patientinddragelse; patienternes personlige mestringsanalyser og -strategier, angst- og aggressionsplaner (joint crises plans),  indlæggelsessamtaler, samarbejdsaftaler, aktivitetsplaner, ugeskemaer, dagsplaner, patientmøder, motionstilbud, boldspil, cykling, træningsfaciliteter, sansestimulation, deeskalering, eftersamtaler og analyser af tvangsepisoder.

Hvor kan du få mere at vide?

Projektet blev afsluttet med en konference i Nyborg 9. og 10. marts 2015, hvor projektleder Helle Høgh og repræsentanter for de lokale projekter fortalte om resultater og erfaringer blev mundtligt formidlet til ansatte i psykiatrien.

Projektets vigtigste erfaringer er skriftlig dokumenteret i en midtvejsevaluering, en slutevaluering og et inspirationskatalog.

Se Projektets hjemmeside

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil