OPUS er en del af den nuværende praksis, men tilbydes på nuværende tidspunkt i to år til den enkelte borger. Der er dog sat et forskningsprojekt i gang, der undersøger virkningen ved at tilbyde ekstra tre år, det vil sige i alt fem års indsats til den enkelte borger.

 

Målgruppen er unge i alderen 18-35 år med en debuterende psykose.

 

OPUS-teamet består af sundhedsfagligt personale, dvs. psykiatere, sygeplejersker, ergoterapeuter m.m. samt socialrådgivere.

 

Teamet er udgående og opsøgende og har som hovedformål at hjælpe de psykiatriske patienter, som har svære diagnoser og ofte ikke magter at forblive i et behandlingsforløb eller fastholde en regelmæssig kontakt til di-striktspsykiatrien.

 

OPUS er en opsøgende, tidlig indsats. Patienterne i OPUS er ofte i medicinsk behandling kombineret med so-cial færdighedstræning samt familiebehandling. I familiebehandlingen bliver patienten og de nærmeste pårø-rende undervist i sygdommen, herunder at håndtere konflikter og give plads til dét at have et familiemedlem med en psykisk lidelse. Endelig er et væsentligt element i OPUS-behandlingen, at der er tilknyttet faste kon-taktpersoner til den enkelte patient. Kontaktpersonerne opretholder en tæt dialog og hjælper med at klare hver-dagen, herunder også skole og arbejde. 

 

OPUS I-projektet viste, at der er klare positive effekter af den to-årige OPUS-behandling på symptomer, mis-brug, patient- og pårørendetilfredshed, sengedagsforbrug og forbrug af dage i beskyttede boforanstaltninger.

Men tre år efter afslutningen af OPUS behandlingen var de positive kliniske effekter forsvundet.

 

Der er nu igangsat et OPUS II-projekt, hvor der inkluderes 400 unge med psykose, som har fået OPUS-behandling i to år, og der afprøves om effekten kan fastholdes ved at tilbyde behandling i OPUS i yderligere tre år.

 

Hjemmeside vedr. OPUS I: http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Sygdom+og+behandling/Behandling/Ops%C3%B8gende+psykiatriske+team/OPUS/

 

Nyhed om OPUS II: http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Nyheder/Nyheder+og+pressemeddelelser/Aktuelle+nyheder/3mio_trygfond_OPUSII.htm

 

 

 

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger