På baggrund af vores opstartmøde tillader jeg at ligge min ph.d.afhandling "Fit for work -Attraktiv sikkerhed og sundhed på en hospitalsafdeling i Region Hovedstaden", ud. Den handler om psykisk arbejdmiljø mellem medarbdjer-medarbdjer og medarbdjer -ledelses i relation til nye ledelsesformer og politikker i Region Hovedstaden.

brorh​olt_p​h_d_a​fhand​ling_​2.pdf

En kort guide til læsningen af den.

kapitel 1-3 er indledende  metodiske kapitler.

kapital 4 er metodisk

kapitel 5 g 6 beskriver og analyserer en forskydning af vores tænkning om begreber som sundhed og medarbejder og hvordan disse forskydninger, faktisk får praktisk betydning i vores hverdag både med ledelse og klinisk arbejde.

I kapitel 7 skriver jeg om en forskydning af forestillingen om medarbejderen som ’en der ikke må blive syg af at gå på arbejde’ til én der ønsker og føler sig forpligtet til at være ’sund nok til at udholde et belastende arbejde’. Det kalder jeg en ’sundhedsorden’ som også bliver en normativitet om ’den ordentlige medarbejder’.

 

Kapitel 8 er meget hospitalsempirisk hvor man får indblik i et belastende og udviklende arbejde på en afdeling med fokus på sikkerhed.

Kapital 9 er meget empirisk ledelsesorienteret og beskriver nogle af de fordringer ledelse i NPM fordrer.

kapitel 10 er opsumerende og konkluderende. 

 

god fornøjelse.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger