Borgere med psykiske lidelser er i forbindelse med en indlæggelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien ofte i kontakt med flere forskellige kontorer i kommunen. Projektet ønsker at forbedre samarbejdet med fokus på de borgere, som har behov for afholdelse af netværksmøde før en udskrivelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien.

Konkret afholdes 3 og 1/2 temadage. Derudover følges sagsgangen hos alle de borgere fra Vordingborg Kommune, som har behov for afholdelse af netværksmøde. Alle tre områder beskriver gode og dårlige ting ved sagsgangen. Sagsgangen evalueres og drøftes på møder hver 14. dag og fælles én gang om måneden. På denne baggrund justeres arbejdsgangene i organisationerne.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger