Hvorfor er nogle medarbejdere langtidsfriske? Det ønsker Region Sjælland at blive klogere på. Regionen undersøger derfor, i samarbejde med CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats), hvad der gør disse medarbejdere robuste og sunde.

Læs mere om undersøgelsen her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/09/19-Projekt-undersoeger-hvad-der-goer-medarbejdere-langtidsfriske

og her: https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&p=516457&a=37381&sa=2021485&x=bf9cacf3fe4741029d78fd0e44f9a6a8&d=035037201309191490975

 I Projekt Mening og Sundhed - nedbring sygefraværet, ønsker vi et afbalanceret fokus på sygefravær og nærvær i bestræbelserne på at understøtte regionens målsætning om at nedbringe sygefraværet med 10 %. Vi har i den forbindelse, på baggrund af allerede eksisterende data, relevant viden om emner så som langtidssyge og fraværsårsager.

De kommende resultater fra undersøgelsen vil, som supplement hertil, give os en ny og vigtig indsigt i potentielt trivselsfremmende faktorer og derved tjene som inspiration for kommende aktiviteter.

*Regionens definition: en medarbejder med højst fem sygedage om året to år i træk.

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil