Regionerne sætter fra 2012 fælles fokus på tre kvalitetsindsatser: Anvendelse af Kirurgisk Tjekliste, forebyggelse af tryksår og behandling af sepsis.

Anvendelse af Sikker Kirurgi Tjekliste

For Sikker Kirurgi er målene

1) at alle relevante afdelinger i 2014 systematisk anvender Kirurgisk Tjekliste, og

2) at samtlige elementer i Kirurgisk Tjekliste er udført ved alle opererede relevante patienter.

Indsatsen løber fra 2012-2014. 

Det centrale i Sikker Kirurgi er en tjekliste, der skal anvendes i tre faser i forbindelse med operationen. Tjeklisten støtter operationsteamet i at udføre en række alment accepterede sikkerhedsforanstaltninger og forbedrer kommunikationen og samarbejdet i operationsteamet.

Sikker Kirurgi medvirker til at forebygge infektioner, anæstesiproblemer, forvekslingsindgreb og andre komplikationer under og efter en operation.

Alle elementer i ”De fem trin” indgår i Sikker Kirurgi, men sigtet er bredere, idet initiativet udover forvekslinger også skal forebygge komplikationer ved operation, anæstesi og i den postoperative fase.

Tjeklisten er baseret på en række accepterede og dokumenterede standarder og er udarbejdet i samarbejde med kirurger, anæstesiologer, sygeplejersker, patientsikkerhedseksperter og patienter.

Det helt centrale redskab i Sikker Kirurgi er anvendelsen af Sikker Kirurgi Tjekliste.

Tjeklisten afspejler tre faser i forbindelse med det kirurgiske indgreb:

  1. Tjek ind udføres før anæstesi indledes mhp. at optimere sikkerheden ved selve anæstesien og det kirurgiske indgreb.
  2. Time out er en kort fælles pause umiddelbart inden incision, som skal bekræfte, at operationsteamet har gennemgået en række væsentlige sikkerhedstjek.
  3. Tjek ud udføres inden patienten forlader operationsstuen, hvor den ordinerede postoperative monitorering og behandling beskrives og dermed sikrer, at væsentlig information kan bringes videre til teamet, som skal overtage behandlingen og plejen af patienten efter operationen.

 Se standardtjeklisten

Videnskortet vil løbende blive opdateret.

 

Kontaktinformation: 
Du skal være logget ind for at se kontaktinformation Login eller opret en profil

Anbefalinger